Disclaimer

Vanuit de beste intentie & gebruiksvoorwaarden:

  •  Deze website met uitleg over certificaten is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. De website is opgesteld met de intentie kennis over te brengen en handvatten aan te reiken over gebruiken, begrijpen, aanvragen, beheren en managen van TLS/SSL certificaten.
  • De website bevat onze opinie over de daarin weergegeven onderwerpen.
  • Deze website is tot stand gekomen op basis van onze kennis van zaken en na raadpleging van diverse openbare bronnen. Hoewel wij bij het opstellen van de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid hebben betracht, kunnen wij er niet voor instaan dat de informatie in deze website volledig of juist is. Het staat u vrij met deze website uw voordeel te doen, maar wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor mogelijke schade als gevolg van acties die u op basis van deze website neemt.
  • Wenst u een op maat gesneden advies voor uw specifieke situatie, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons.